Všeobecné podmínky paletového hospodářství

Palety nakoupené od prodávajícího lze vrátit následujícím způsobem:

Na pobočky nebo partnerské sklady prodávajícího za níže uvedených podmínek. Je nutno doložit údaje o vracených paletách na základě těchto kupujícím poskytnutých údajů o vracených paletách / obalech:

  •          Typ a rozměr
  •          Množství
  •          Datum pořízení
  •          Číslo nabývacího dokladu (faktura, dodací list, prodejka)
  •          Místo, kam budou palety/obaly vraceny (u tranzitního obchodu)

Kupující je povinen prodávajícímu oznámit úmysl vrátit palety k výrobci s dostatečným předstihem, a to min. 3 dny, kdy v opačném případě nenese prodávající odpovědnost za náklady spojené s neúspěšným vrácením palet výrobci ze strany kupujícího.

 

PODMÍNKY PRO VRACENÍ PALET NA POBOČKY PRODÁVAJÍCÍHO:                                                                

Období

Podmínky MITU stavby s.r.o.

výměna palet ve skladu, příp. na stavbě při závozu zboží firemní dopravou prodávajícího

manipulační poplatek 30,- Kč / PAL

(pouze u palet zakoupených přímo na pobočkách prodávajícího, nikoli traťovými dodávkami)

do 60-ti dnů od nabytí palet (včetně)

manipulační poplatek 30,- Kč / PAL + opotřebení 10-20% z ceny palety. (dle výrobce)

nad uvedené lhůty

palety jsou nevratné, pokud není individuálně dohodnuto jinak